Forbruk Demo Steinkjer

Denne oversikten viser forbruket fra et antall strømmålere i Demo Steinkjer siste døgn. Dette visualiserer hvordan data fra AMS kan brukes.

The Living Lab

Reelt miljø - i virkelige husstander
 

Databank

Data fra Demo Steinkjer
 

Prosjekt og nettverk

Pilotering ved hjelp av kjernekompetanse
 
oversikt_ds